Послуги

Нотаріус вчиняє такі нотаріальні дії:

— посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності, вимоги про нотаріальне посвідчення правочину тощо);

— вживає заходів щодо охорони спадкового майна;

— видає свідоцтва про право на спадщину;

— видає свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) на підставі спільної заяви або в разі смерті одного з подружжя;

— видає свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

— видає свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

— провадить опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;

— видає дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

— накладає та знімає заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;

-накладає заборону щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до частини четвертої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до зазначеного закону;

— засвідчує вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

— засвідчує справжність підпису на документах;

— засвідчує вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

— посвідчує факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;

— посвідчує факт, що фізична особа є живою;

— посвідчує факт перебування фізичної особи в певному місці;

— посвідчує час пред’явлення документів;

— передає заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;

— приймає у депозит грошові суми та цінні папери;

— вчиняє виконавчі написи;

— вчиняє протести векселів;

— вчиняє морські протести;

— приймає на зберігання документи.

На нотаріуса може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.